• Bolig-Bo-Rapport

  En helsefaglig gjennomgang av din bolig, kan øke botid og komfort for deg. Mange ulykker skjer i hjemmet og med økende alder, er det stadig flere ting som bør tilrettelegges for en sikrere og mer komfortabel fremtid i boligen din.

 • Hjelpemidler og velferdsteknologi

  Det finnes mange ulike hjelpemidler du kan ha nytte av i hverdagen din. Jeg tar utgangspunkt i dine behov og hjelper deg med å skaffe det som er riktig for deg.

 • Praktisk bistand

  * sykepleieoppgaver
  * følge til legebesøk
  * hjelp med innkjøp
  * matlaging
  * internett/nettbank
  * snømåking/gressklipping
  * skrive søknader

  HVA ER VIKTIG FOR DEG?

Morgendagens omsorg

Det blir stadig flere av oss som får oppleve å fylle 100 år. Medisinske fremskritt, bedre kosthold og en kraftig forbedring av levestandarden har gjort at stadig flere vil oppleve å få gratulasjonshilsen fra Kongen.

Vi lever altså lenger enn før, og det gir oss også noen utfordringer. Samtidig som det blir flere som trenger hjelp, blir det ikke flere til å hjelpe.    

"Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag" (Kåre Hagen).

Velferdsteknologi kan, brukt på riktig måte, være en måte å avhjelpe fremtidens utfordringer på.

Det kan være vanskelig å finne informasjon om tilgjengelige produkter og tjenester. Tar du kontakt med meg, vil jeg forsøke å hjelpe deg å finne en løsning som er riktig for deg!