Velferdsteknologi er hjelpemidler som kan gjøre dagliglivet enklere. Hensikten med hjelpemidlene er å støtte og forbedre mulighetene for et aktivt og selvstendig liv.

Velferdsteknologi kan deles inn i fire hovedkategorier:

  1. Trygghets- og sikkerhetsteknologi
  2. Kompensasjons- og velværeteknologi
  3. Teknologi for sosial kontakt
  4. Teknologi for behandling og pleie

Noen eksempler på hva som inngår kategoriene finner du under her: