13/6-2015 stiftet jeg enkeltmannsforetaket InnovativOmsorg.

Mitt navn er Ingunn Faale, og til daglig driver jeg en landbrukseiendom i Våler kommune i Østfold, sammen med min mann som er landbrukstakstmann. Jeg har derfor god trening i å skrive rapporter og som bønder flest, har jeg bena godt plantet på jorda🙂.

Jeg var ferdig utdannet sykepleier i 1996 og har siden det jobbet blant annet hos bandagist og som sykepleierkonsulent på asylmottak. Våren 2015 ble jeg ferdig med  videreutdanning i velferdsteknologi for helse- og sosialarbeidere ved HiØ. Jeg er nå klar for å ta på meg store og små oppdrag.

For tiden vikarierer jeg som helsesøster i Skiptvet kommune og har tidligere også vært helsesøster i Rakkestad kommune.

 

I forbindelse med min videreutdanning i velferdsteknologi, har jeg jobbet med et prosjekt for å kartlegge hjelpemiddelformidlingen i en kommune. Jeg har også jobbet med å identifisere faktorer som påvirker brukermedvirkning ved implementering av interaktive treningsspill til eldre.

Fra min stilling som sykepleier i helseteam for asylsøkere, har jeg særlig opparbeidet meg kompetanse i veiledning og rådgivning.

Jeg har et bredt kontaktnett, noe som gjør det mulig for meg å trekke inn kompetanse fra mange forskjellige områder.

I tillegg til min akademiske kunnskap, har jeg opplevd å være alvorlig syk. Min erfaringsbaserte kunnskap anser jeg for å være minst like nyttig som min formelle utdannelse og arbeidserfaring.