Hva er viktig for deg?

De fleste av oss ønsker å klare oss mest mulig selv, og å bo hjemme som lenge som mulig. Men de færreste av oss har tenkt igjennom om det er mulig i den boligen vi har i dag. Vi er ikke alltid så flinke til å tenke oss en fremtid hvor vi ikke lenger kan klare det samme som vi gjør i dag.

Dersom du selv, eller noen du kjenner, planlegger å endre på boligen, er det mange hensyn som bør tas for å øke botiden hjemme. Kanskje har du allerede i dag spesielle behov som det bør tas hensyn til. Å kunne holde seg aktiv og samtidig være trygg for ikke å falle, er bare to viktige faktorer som fremmer god helse.

Det finnes i dag mange hjelpemidler og tiltak som kan gjøre hverdagen lettere. Noen ganger kan enkle virkemidler som riktig belysning og fjerning av dørterskler, være nok for å forebygge fall og andre ulykker, i og utenfor hjemmet. 

Å finne fram til den løsningen som er best for deg, er ikke alltid enkelt. Særlig ikke når man ikke vet hva som er tilgjengelig og hvordan man kan få tak i det. Noen produkter kan du kjøpe selv, mens andre kan lånes. Det kan også hende at du har krav på økonomisk støtte til hjelpemidler og utbedring av bolig.

Dersom du, eller noen du kjenner, nettopp har fått en diagnose, kan det være nyttig å få informasjon om hva som bør tilrettelegges for en best mulig fremtid.

Det er DU som vet best hva jeg kan gjøre for deg, men noen eksempler på hva jeg kan hjelpe deg med er:

  • undersøke muligheter for lån av hjelpemidler
  • skaffe informasjon om hjelpemidler og tiltak du kan ha nytte av
  • hjelpe deg med søknader
  • veilede deg som er pårørende
  • gi deg informasjon om dine rettigheter
  • sette deg i kontakt med andre som kan hjelpe deg 
  • hjelpe deg å forstå dine helseopplysninger
  • bli med deg til lege/sykehus 

 

Og det beste av alt; det koster ingenting å spørre! Veiledning og rådgivning er helt gratis! Det er først dersom vi blir enige om tiltak jeg skal utføre, at vi blir enige om en pris for oppdraget.