Et år lenger i egen bolig, er beregnet til å være kr 500.000 spart for kommunen. I tillegg vet vi at de fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig. Desverre er eksisterende boligmasse lite tilpasset morgendagens utfordringer. Det finnes imidlertid mange tiltak som kan legge til rette for lengre botid hjemme.

Boligmasse som bygges nå, holder ofte ikke mer enn minstekrav. Kommunens økonomi og ressurser, setter ofte begrensninger for utbedring og oppføring av nye boliger.  

Kommunen kan imidlertid spare mye penger på å søke diverse tilskudd, og å innvestere i tiltak som gir økte innsparinger.

Her nevner jeg kort noen eksempler på hva jeg kan hjelpe deg med:

 

  • delta i prosjekt innen boligutvikling og velferdsteknologi
  • gjennomføre undersøkelser
  • søke midler fra Husbanken
  • skaffe relevant informasjon om velferdsteknologi
  • veilede ved implementering av velferdsteknologi
  • kartlegge før utprøving av velferdsteknologi

 

Det er du som vet mest om hva din virksomhet trenger! Ta kontakt så finner vi ut om jeg kan bidra med noe.