Bolig-Bo-Rapport

En Bolig-Bo-Rapport, er et godt verktøy å forholde seg til dersom du er over 60 år og skal pusse opp eller gjøre andre endringer i boligen. Du bestemmer selv om du vil ha en gjennomgang av hele boligen din, eller kun ett eller flere rom. En befaring med rådgivning på 1 time, koster 400 kr + kilometergodtgjørelse for transport. Sjekklisten er laget ut i fra råd fra bl.a. SINTEF, Norges Handikap Forbund, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken og NAV. Vi fokuserer blant annet på

  • fremkommelighet
  • brannsikkerhet
  • belysning
  • forebygging av fall

Ønsker du en skriftlig rapport, vil prisen variere etter størrelsen på oppdrag. En normal stor leilighet vil komme på ca. 1500 kr. Du kan søke om tilskudd til utredning fra Husbanken (jeg hjelper deg gjerne) og tilskuddet kan dekke utgifter til Bolig-Bo-Rapporten i sin helhet.