Kompensasjons- og velværeteknologi

 • Rehabilitering

  Utstyr for egentrening
  Robotstyrt trening
  Utstyr for trening av motorikk
  Dataspill
  Utstyr for måling av bevegelser

 • Hjelp til å huske

  Medisindosetter som gir beskjed når medisin skal tas
  Tids- og aktivitetsanvisere
  Utstyr for søk etter gjenstander
  Organisering av innkjøp