Teknologi for behandling og pleie

 • Hjemmebehandling

  Kommunikasjon med helsepersonell
  Journal
  Helsedagbok
  Individuell plan
  Behandlingsutstyr
  Medisinering

 • Hjemmeanalyser

  Egenregistrering av kliniske data
  Sensorteknologi