Klikk på kategoriene over for å finne linker til forskjellige produkter. Sidene er tilfeldig valgt ut og kun ment som eksempler på hva som finnes.

Det finnes i dag ikke noe register med oversikt over velferdteknologiske hjelpemidler, men det jobbes med saken.

I NAV sin Hjelpemiddeldatabase, finner du informasjon om hjelpemidler med tilhørende tekniske spesifikasjoner, bilder, brosjyrer og bruksanvisninger som kan være til nytte for personer med nedsatt funksjonsevne. Du finner også opplysninger om hvilken leverandør som kan levere produktene.

                         http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/