20. jun, 2015

Kan roboter erstatte mennesker?

Svaret på det er nei, roboter kan ikke erstatte mennesker MEN de kan utføre enkelte oppgaver som mennesker gjør. Mange blir engstelige når det snakkes om roboter og ser for seg metallfigurer som ligner på mennesker. Vi tenker ikke alltid over at en håndprotese eller et spyl/føn toalett også er en robot. Noen er kanskje redd for at maskiner skal ta over jobben deres, men faktum er at det vil bli stor mangel på omsorgsytere i årene som kommer. Dersom vi fortsetter som før vil vi derfor ikke kunne velge mellom mennesker og roboter, men mellom mennesker og ingenting. Og mange av oss vil desverre da få tilbud om ingenting. Å velge bort teknologien i dag blir på en måte som å fortsette med skrivemaskin i stedet for PC.

Omsorg og nærhet er viktige oppgaver som de færreste som jobber i helse- og omsorgssektoren føler de har tid til å gi nok av. Dersom vi bruker teknologi der det er mulig, kan det bli mer tid til oppgaver som roboter ikke kan utføre på samme måte som et menneske.